آزمایشگاه تحقیقاتی فرآیندهای غشایی

آزمایشگاه تحقیقاتی

آزمایشگاه تحقیقاتی  مشاهده بیشتر

۵۰
تعداد پروژه‌های صنعتی

۵۰
تعداد پایان نامه های دانشجویی

۵۰
تعداد پروژه‌های تحقیقاتی

۵۰
تعداد مقالات چاپ شده در مجلات

۵۰
تعداد مقالات کنفرانس‌ها

معرفی آزمایشگاه تحقیقاتی

 

دکتر  ، سرپرست آزمایشگاه
دانشکده مهندسی شیمی، نفت  گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران

زمینه­‌های تحقیقاتی آزمایشگاه 

خدمات تحقیقاتی آزمایشگاه 

اعضای آزمایشگاه

دکتر

سرپرست آزمایشگاه

صفحه شخصی
تلفن: (+) داخلی:

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارتباط با آزمایشگاه پژوهشی

 تلفن: ۷۷۴۵۹۱۵۱ (۹۸۲۱+)، داخلی:
ایمیل:  A [AT] iust.ac.ir
نشانی: تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، آزمایشگاه
keyboard_arrow_up